Zaštita od buke

Zaštitu od buke obvezni su provoditi i osigurati njezino provođenje tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave te pravne i fizičke osobe koje obavljaju registrirane djelatnosti.
Zaštita od buke

Naše usluge

Zaštita od buke je proces zaštite pojedinca ili grupe ljudi od štetnih utjecaja buke. Buka može biti uzrokovana različitim izvorima, uključujući promet, industriju, građevinske radove, glazbu, kao i druge aktivnosti. Prekomjerna izloženost buci može dovesti do niza negativnih zdravstvenih posljedica, uključujući gubitak sluha, poremećaj spavanja, stres i anksioznost.

Postoji nekoliko mjera koje se mogu poduzeti kako bi se smanjio utjecaj buke na pojedinca ili grupu ljudi.

Zaštita od buke se može ostvariti na različite načine, ovisno o vrsti buke i okolnostima u kojima se javlja. Neki od načina zaštite od buke su:

Korištenje zaštitnih slušalica ili čepića za uši: Ovo je jedan od najjednostavnijih načina zaštite od buke, posebno ako ste izloženi buci u kratkom vremenskom razdoblju. Zaštitne slušalice ili čepići za uši mogu smanjiti buku za 15-30 decibela.

Zvučna izolacija: Ako se buka javlja u vašem domu ili radnom prostoru, možete primijeniti zvučnu izolaciju kako biste smanjili prijenos zvuka između prostorija. To uključuje korištenje izolacijskih materijala za zidove, podove i stropove, te postavljanje zvučnih brana oko vrata i prozora.

Kontrola izvora buke: Ako se buka javlja izvan vašeg doma ili radnog prostora, možda ćete moći smanjiti izvor buke. To uključuje primjenu različitih vrsta zvučnih barijera, poput zidova od buke ili biljaka koje apsorbiraju zvuk.

Prilagodba navika: Ako ne možete smanjiti buku na drugi način, možda ćete se morati prilagoditi vašim navikama. To uključuje izbjegavanje bučnih područja, poput gradskih središta ili glazbenih koncerata, te promjenu rasporeda kako biste izbjegli vrijeme kada se buka najviše javlja.

Tehnička rješenja: Postoje i različita tehnološka rješenja za zaštitu od buke, kao što su zvučni sustavi za poništavanje buke, koje emitiraju zvuk koji se suprotstavlja izvornoj buci, te glasovni sustavi za upozoravanje na potencijalne opasnosti.

Zakon o zaštiti od buke

MJERENJE BUKE OKOLIŠA
Buka je neželjeni zvuk ili zvukovi koji su uznemirujući, iritantni, ili čak štetni za ljudsko zdravlje. Buka može biti prisutna u različitim oblicima, uključujući buku vozila, industrijsku buku, buku izgradnje, buku glazbe ili buku iz kućanskih uređaja poput klima uređaja ili usisavača.

Buka može uzrokovati niz negativnih učinaka na zdravlje ljudi, uključujući gubitak sluha, nesanicu, stres, anksioznost, visok krvni tlak, srčane probleme, glavobolje i drugo. Osim toga, buka može negativno utjecati na koncentraciju, produktivnost i kvalitetu života.

U Hrvatskoj, mjerenje buke okoliša i kontrola buke regulirani su Zakonom o zaštiti od buke. Prema ovom zakonu, glavni cilj mjerenja buke je utvrditi razinu buke u okolišu, kako bi se utvrdilo da li je ona u skladu s propisanim normama i ograničenjima.

U zakonu se propisuju standardi za mjerenje buke, način postavljanja mjernih uređaja i mjerenja, kao i vrijednosti dopuštenih razina buke za različite vrste okoliša. Na primjer, dopuštena razina buke u stambenim područjima tijekom dana obično iznosi 50 dB(A), dok je noću dopuštena razina buke obično niža i iznosi oko 40 dB(A).

Uz to, postoji i europska direktiva o buci u okolišu koja se primjenjuje u svim zemljama Europske unije, a koja ima za cilj zaštititi stanovnike od štetnih utjecaja buke.

PROSTORNA AKUSTIKA I ZVUČNE IZOLACIJE
Prostorna akustika je područje akustike koje se bavi proučavanjem zvuka u prostoru. To obuhvaća različite aspekte zvuka u zatvorenim i otvorenim prostorima, kao što su akustična svojstva prostora, akustična svojstva materijala, refleksija, difrakcija i apsorpcija zvuka, te prostorni učinci na zvuk kao što su odjek i odziv prostora.

Prostorna akustika primjenjuje se u mnogim područjima, kao što su arhitektura, inženjering, dizajn zvuka, glazba i zabava, te medicina i psihologija. U arhitekturi, primjenjuje se za oblikovanje zvučno ugodnih prostora, u inženjeringu za projektiranje sustava za reprodukciju zvuka, a u medicini i psihologiji za proučavanje učinaka zvuka na ljudsko zdravlje i ponašanje.

Prostorna akustika uključuje i primjenu računalnih simulacija za modeliranje akustičkih svojstava prostora i materijala, te za dizajn akustičkih sustava. Kombiniranjem mjerenja akustičkih svojstava s računalnim simulacijama, moguće je precizno predvidjeti kako će zvuk putovati kroz prostor i kako će se ponašati u različitim uvjetima.
Zvučna izolacija je proces smanjivanja ili eliminacije prenošenja zvuka iz jednog prostora u drugi ili izvana prema unutra. To se postiže primjenom različitih tehnika i materijala koji smanjuju prijenos zvuka kroz zidove, podove, stropove i druge površine.

Ugradnja izolacijskih materijala u zidove, stropove i podove, poput mineralne vune, staklene vune ili drvenih vlakana, jedan je od najčešćih načina za smanjenje zvuka. Ovi materijali smanjuju vibracije koje se javljaju kada se zvuk prenosi kroz materijal.

Drugi način za smanjenje zvuka je primjena akustičkih ploča ili panela na zidove ili stropove. Ove ploče su dizajnirane da apsorbiraju zvuk, umjesto da ga reflektiraju natrag u prostoriju.

MJERENJE BUKE NA RADU | IZLOŽENOST RADNIKA BUCI
Mjerenja buke na radnom mjestu su važna za određivanje razine buke kojoj su radnici izloženi. To se radi kako bi se utvrdilo da li su razine buke u skladu s propisanim standardima i ograničenjima, te da li su radnici izloženi riziku od oštećenja sluha ili drugih zdravstvenih problema povezanih s bukom.

Mjerenje buke na radnom mjestu obično se provodi pomoću decibelimetra, uređaja za mjerenje razine zvučnog tlaka. Mjerenja bi trebala biti provedena na različitim mjestima radnog mjesta i u različitim uvjetima rada kako bi se dobila točnija slika o razinama buke. Također, mjerenja bi trebala biti provedena u skladu s relevantnim standardima i propisima.

Kontaktirajte nas

11 + 2 =